ZorgPortaal.nl
Nieuwe ronde training tot supportouder in januari

Omschrijving:

Algemeen

Parent2Parent is gestoeld op de beproefde en bewezen methodiek (in de VS, Australië, Nieuw Zeeland) van het koppelen van getrainde ervaringsdeskundige supportouders met een zorgintensief/intensiever kind aan vraagouders die het pad nog niet zover hebben gelopen. Deze supportouders bieden praktische informatie en/of een emotionele steun in de rug. Niet als buddyproject, maar in een gekaderd traject van 3-5 telefoongesprekken, waarbij de supportouder het initiatief neem en de vraagouder in de regie blijft.De training

De training bestaat uit twee zaterdagen: 9 en 23 januari, 10.00 - 16.00uur. Tijdens deze dagen wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:
 • Je eigen verhaal (waar kom je vandaan, wat is jouw historie)

 • Rouw en verwerking

 • De balans kunnen houden tussen jouw eigen verhaal en het verhaal van de ander

 • Jouw valkuilen in communicatie, bejegening, eigen overtuigingen e.d.

 • Emoties (h)erkennen

 • Communicatietechnieken (open vragen stellen, actief luisteren, doorvragen, reflecteren…)

 • Telefoontechnieken (houding, stemgebruik, woordgebruik…)

 • (het behoud van) Privacy (van jou en van de vraagouder)

 • Wanneer een vraagouder doorverwijzen / teruggeven aan het bureau van Parent2Parent

 • Het telefonische traject

 • Commitment aan Parent2ParentTijdens de training behandelen we niet alleen theorie, maar oefenen we ook veel met cases, die al of niet toegesneden zijn op jouw situatie. Op die manier kunnen we beter helder krijgen hoe je in gesprekken functioneert en daar waar nodig bijsturen. Tijdens de training behouden we ons het recht voor om – indien we het idee hebben dat het beter is dat je de functie van supportouder niet gaat vervullen -  je hiervan ook op de hoogte te stellen. Uiteraard bieden we je uitgebreid de mogelijkheid om jezelf  - indien nodige te herpakken en/of te leren.Supportouders die de training met goed gevolg hebben doorlopen krijgen een certificaat en worden gevraagd om een vrijwilligersovereenkomst voor een jaar te tekenen. De training is gratis en reiskosten worden vergoed. Vooralsnog vinden de trainingen plaats op het landelijk bureau van de BOSK, Churchilllaan 11 te Utrecht. De beide dagen van de training moet worden bijgewoond om supportouder te kunnen worden. Trainingen worden gegeven door de Coördinator van P2P, Johannes Verheijden.Ongeveer een half jaar na de training volgt een terugkomdag, waarbij verdiepende lezingen worden gegeven en supportouders elkaar weer kunnen zien.Opgeven kan via info@parent2parent.nl 


Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Weekendopleiding
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Branches:
 • » Anders
Aandachtsgebieden:
 • » Kind en jeugdzorg
 • » Chronisch zieken
 • » Zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • » Anders
Doelgroepen:
 • » Journalistiek/communicatie
 • » Onderwijs en wetenschap
 • » Welzijnwerker MBO/HBO
 • » Beleidsmaker/management
 • » Anders
 • » Consument/mantelzorger
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
 • » Verpleegkundige, MBO
 • » Verpleegkundige, HBO / WO
 • » Paramedici
 • » Artsen en medici
Regio's:
 • » Drenthe
 • » Overijssel
 • » Flevoland
 • » Zeeland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Gelderland
 • » Nederland
 • » Zuid-Holland
 • » Noord-Holland
 • » Utrecht
 • » Groningen
 • » Friesland