ZorgPortaal.nl
Identity Management & Access Control - schriftelijke cursus

Omschrijving:

Het aantal digitale identiteiten met bijbehorende wachtwoorden in organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Een standaard gebruiker in een middelgrote organisatie heeft zo�n 15 tot 20 verschillende digitale identiteiten. In grote organisaties kan dit aantal oplopen tot wel 70.

E�n van de grootste administratieve problemen in iedere IT organisatie en HRM-omgeving is dan ook het vinden van een effectieve, effici�nte en veilige manier om gebruikers te voorzien van alle relevante informatie en applicaties. Met een goed, gecentraliseerd, beheer van gebruikers (medewerkers, klanten, leveranciers, partners, e.d.) worden uw beheerkosten sterk gereduceerd, voldoet u aan alle compliance regels, verhoogt u de productiviteit, bespaart u kosten, kunt u slagvaardig op elke verandering inspelen en � last but not least � verhoogt u uw informatiebeveiliging en -controle.

Inhoud lessen
De cursus Identity Management & Access Control bestaat uit 9 lesdelen, voorzien van tal van praktijkvoorbeelden. Na les 1, de introductieles, worden in les 2 de in- en externe drijfveren van Identity Management & Access Control beschreven. In les 3 worden de onderwerpen identificatie en authenticatie behandeld, inclusief methoden en bouwstenen van functionaliteiten. In les 4 komt het begrip autorisatie aan de orde. Les 5 gaat in op de bronnen die gebruikt worden om gegevens boven tafel te krijgen. Les 6 geeft aan waaruit een Identity Management & Access Control (IDM/AC) systeem kan bestaan. Ook de mogelijkheden, die diverse leveranciers bieden, komen aan de orde met een uitgewerkt voorbeeld van een systeem. In les 7 wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen besproken die een enorme impact hebben op Identity & Access Management, zoals Cloud Computing, Het Nieuwe Werken (HNW) en BYOD (Bring Your Own Device). In les 8 wordt ingegaan op de beveiligingsaspecten van een gekozen oplossing. In les 9 wordt uitgelegd waarmee u rekening dient te houden bij de implementatie van een IDM/AC oplossing: welke valkuilen zijn er en hoe kunt u deze vermijden?

De beschreven aanpak en methoden en technieken voldoen aan, of zijn implementaties van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijskdienst (VIR), ISO 27001 en ISO 27002 (of de Nederlandse vertaling daarvan in de Code voor Informatiebeveiliging CvIB). Elke les wordt afgesloten met toetsvragen die niet alleen erop gericht zijn uw kennis te toetsen, maar vooral ook om uw inzicht te vergroten.

Doelgroep
Identity Management is in de regel een oplossing voor het synchroniseren van gegevens, of dit nu identiteiten of autorisaties zijn. Identity Management is daarmee met name van belang voor IT afdelingen. Access Control is in essentie een verantwoordelijkheid voor proceseigenaren en daarmee een verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

De cursus Identity Management en Access Control is dan ook geschreven voor functionarissen die zich binnen organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bezighouden met of advies geven op het gebied van toegangscontrole, beveiliging en gebruikersbeheer. Wij denken dan bv. aan: IT managers, informatiemanagers, hoofden informatiebeveiliging, IT-auditors, netwerk managers/beheerders, procesmanagers, security architecten, identity managers, risk managers, compliance managers, HR managers en controllers.

Lesindeling
1. Identity Management & Access Control � Introductie
2. Identity Management & Access Control � In- en externe drijfveren
3. Identificatie en authenticatie
4. Autorisatiebeheer
5. Bronnen voor identiteiten
6. Het Identity Management & Access Control framework
7. Identiteiten en de Cloud
8. Identity Management & Access Control: Beveiliging
9. Identity Management & Access Control: Implementatie


Start
De cursus 'Identity & Access Management (IAM)' gaat iedere derde donderdag van de maand van start. Op deze datum kunt u de eerste les van deze schriftelijke cursus tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. Om deze mogelijkheid te bespreken kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@imf-online.com) of op telefoonnummer (31) 040 - 246 02 20.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Dagopleiding
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Startdatum: Donderdag 20 juli 2017
Branches:
 • » Ziekenhuis
 • » Verpleeghuis / verzorgingshuis
 • » Thuiszorg
 • » In opleiding
 • » GGZ
 • » Anders
Aandachtsgebieden:
 • » Zorgonderwijs
 • » Zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • » Wetenschap
 • » Psychiatrie
 • » Management en beleid
 • » Kind en jeugdzorg
 • » Geriatrie
 • » Chronisch zieken
 • » Arbeid en CAO
 • » Anders
 • » Acute Zorg
Doelgroepen:
 • » Beleidsmaker/management
 • » Anders
Regio's:
 • » Buitenland
 • » Belgie
 • » Zuid-Holland
 • » Zeeland
 • » Utrecht
 • » Overijssel
 • » Noord-Holland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Groningen
 • » Gelderland
 • » Friesland
 • » Flevoland
 • » Drenthe