ZorgPortaal.nl
MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

Omschrijving:

U wordt opgeleid naar het erkende MBOdiploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Het programma wordt verzorgd door praktijkdocenten, die u uitstekend begeleiden tijdens uw opleiding. Deze praktijkgerichte aanpak maakt de opleiding boeiend en direct toepasbaar in uw werksituatie.

Officieel erkend
Praktijkopleiders Nederland is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). U sluit de opleiding af met het diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn niveau 2’, zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

Doelgroep
Als medewerker helpende zorg en welzijn werkt u in de verpleging, verzorging en/of het sociaalagogisch werk. Tijdens de opleiding kan meer nadruk liggen op de verzorgende onderdelen of juist op de sociaal agogische onderdelen. De opleiding wordt aangeboden als BBL en is volledig gericht op de combinatie van leren en werken.

Fiscaal voordeel
Uw werkgever profiteert van deze BBL-opleiding met een belastingvoordeel op basis van de Wet vermindering afdracht (Wva). Dit voordeel kan oplopen tot € 2.706,- per jaar. Daarmee wordt uw studie voor uw werkgever extra aantrekkelijk, want dit betekent dat de uiteindelijke kosten vrijwel nihil zijn.

Toelatingsvoorwaarden BBL 2
Deze opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau 2. Er wordt uitgegaan van een vooropleiding op het niveau van een VMBO basisberoepsgerichte leerweg. Een diploma is niet verplicht. Op basis van inzet en gerichte motivatie kunt u ook deelnemen aan dit opleidingsprogramma. Er wordt van u verwacht dat u over basiskennis van het Engels beschikt. Als u hiervoor extra begeleiding nodig heeft, wordt dat aanvullend aangeboden.

Doel en opzet van de opleiding
De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen. De opleiding duurt 12 maanden met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken. Daarnaast kunt u kiezen voor e-Learning. Dan volgt u de opleiding op afstand via e-Connect, de digitale leeromgeving van Praktijkopleiders Nederland.

Beroepspraktijkvorming
U werkt in uw werkomgeving een aantal praktische opdrachten uit. U wordt daarbij goed begeleid door een praktijkopleider op uw werk en door de BPV-begeleider vanuit Praktijkopleiders Nederland. De opdrachten levert u op 2 momenten per jaar in, in de vorm van BPV-verslagen. Daarmee sluit u uw beroepspraktijkvorming (BPV) af.

Studiemateriaal
Voor aanvang van iedere module ontvangt u het benodigde studiemateriaal.

MBO-diploma
De module ‘Basisvaardigheden communicatie’ wordt afgerond met een mondeling en schriftelijk examen. De modules ‘Ondersteuning bij vakgerichte taken’ en ‘Ondersteuning bij vakgericht begeleiden’ sluit u af met een mondeling examen. De module ‘Werkplanning’ rondt u af met een moduleopdracht. Als u voor alle modules een voldoende haalt, ontvangt u het officieel door het Ministerie van OCW erkende diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn niveau 2’. Met dit diploma kunt u direct doorstromen naar de opleiding MBO Maatschappelijke Zorg niveau 3.

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Meerdere opties
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Branches:
Aandachtsgebieden:
 • » Anders
 • » Chronisch zieken
 • » Geriatrie
 • » Kind en jeugdzorg
 • » Psychiatrie
 • » Zorg voor verstandelijk gehandicapten
Doelgroepen:
 • » Verpleegkundige, MBO
 • » Consument/mantelzorger
 • » Anders
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
Regio's:
 • » Belgie
 • » Buitenland
 • » Drenthe
 • » Flevoland
 • » Friesland
 • » Gelderland
 • » Groningen
 • » Limburg
 • » Noord-Brabant
 • » Noord-Holland
 • » Overijssel
 • » Utrecht
 • » Zeeland
 • » Zuid-Holland