ZorgPortaal.nl
Pedagogisch medewerker jeugdzorg

Omschrijving:

Pedagogisch werker 4 jeugdzorg

Als pedagogisch werker 4 jeugdzorg werk je met kinderen of jongeren met of zonder specifieke begeleidingsvraag. Jouw rol als professional is van groot belang in de begeleiding die je biedt.
Als pedagogisch werker 4 jeugdzorg draag je zelden eindverantwoordelijkheid. Je werkt vaak samen met of onder begeleiding van een medewerker van een hoger niveau.

Waar kun je met dit diploma aan de slag?
In instellingen voor jeugdzorg
In gezinshuizen
In logeerhuizen
In de crisisopvang
Bij dagbehandeling
Bij jongeren thuis (activerende begeleiding)

Jouw kwaliteiten
Het is van belang dat je betrokken bent, een gezond inlevingsvermogen hebt, stevig in je schoenen staat, er verzorgd uit ziet en goed kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
Verder biedt de pedagogisch werker 4 jeugdzorg geborgenheid en veiligheid, je gaat respectvol om met de kinderen/jongeren, kan verschillen tussen mensen hanteren en toont een open houding waardoor je lastige, persoonlijke en soms intieme, vraagstukken bespreekbaar maakt. Je kunt snel schakelen tussen situaties en rollen. Situaties wisselen snel en kunnen snel uit de hand lopen. Je speelt creatief en flexibel in op de wensen en mogelijkheden van het kind/de jongere en de gegeven situatie, maar treedt vooral creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Het is belangrijk dat je naar je eigen handelen kunt kijken en om feedback vraagt zodat je jouw handelen steeds meer verfijnd. Je werkt steeds volgens het beleid en de visie van de organisatie.

De volgende werkprocessen komen in de opleiding naar voren:
Je inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere
Je stelt een activiteitenprogramma op
Je maakt een plan van aanpak
Je ondersteunt het kind/de jongere bij ontwikkeling en opvoeding
Je biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging
Je draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden
Je biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
Je ondersteunt het kind/de jongere bij werk, scholing en vrije tijd
Je werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
Je werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
Je evalueert de werkzaamheden

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Meerdere opties
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Accreditatie door: Onderwijsinspectie
Branches:
 • » Anders
Aandachtsgebieden:
 • » Kind en jeugdzorg
 • » Zorgonderwijs
Doelgroepen:
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
Regio's:
 • » Zuid-Holland
 • » Utrecht
 • » Overijssel
 • » Noord-Holland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Groningen
 • » Gelderland
 • » Friesland
 • » Flevoland
 • » Drenthe