ZorgPortaal.nl
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Omschrijving:

Persoonlijk begeleider 4 gehandicaptenzorg
(v/h Medewerker gehandicaptenzorg 4)

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ben je werkzaam in instellingen die diensten, ondersteuning en zorg bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. Dit kan gekoppeld zijn aan gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek.

Je hebt als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg een uitvoerende, adviserende en coördinerende rol. Je draagt zelden eindverantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de cliënt. Over het algemeen ben je samen met anderen verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Voor de uitvoering van bepaalde activiteiten schakel je zelfstandig anderen in en draag je zelf zorg voor de coördinatie van de activiteiten.

Waar kun je met dit diploma aan de slag?
• Op een woonvoorziening voor verstandelijk of lichamelijk beperkte cliënten
• Op een zorgboerderij
• Bij een activiteitencentrum voor dagopvang
• Bij welzijnsinstellingen
• Op een sociale werkplaats

Je bent veelal aan het werk op een vaste locatie of op een locatie buiten een instelling, hoewel er ook steeds meer zorg aan huis wordt geboden.

Jouw kwaliteiten
Doordat je als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg direct met mensen werkt is het belangrijk dat je betrokken kunt zijn, je goed kunt inleven in een ander, dat je stevig in je schoenen staat, jezelf goed verzorgt en dat je goed met allerlei informatie kunt omgaan. Je moet snel en flexibel kunnen schakelen tussen verschillende situaties in de praktijk. De situaties kunnen in de praktijk zeer snel wisselen en uit de hand lopen. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ben je nieuwsgierig aangelegd, heb je een open houding, kun je lastige en soms persoonlijke vraagstukken bespreekbaar maken, weet je van aanpakken en kun je goed kijken naar je eigen functioneren en je aandachtspunten daarbinnen bijschaven.

De volgende werkprocessen komen in deze opleiding naar voren:
• Je inventariseert hulpvragen van de cliënt
• Je schrijft het plan van aanpak
• Je specificeert het plan van aanpak tot een activiteitenplan
• Je ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
• Je ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
• Je ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
• Je begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied
• Je ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven
• Je ondersteunt het sociale systeem
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit
• Je werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
• Je werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
• Je stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
• Je voert coördinerende taken uit
• Je evalueert de geboden ondersteuning

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Meerdere opties
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Accreditatie door: Onderwijsinspectie
Branches:
 • » Verpleeghuis / verzorgingshuis
Aandachtsgebieden:
 • » Zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • » Zorgonderwijs
Doelgroepen:
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
Regio's:
 • » Zuid-Holland
 • » Utrecht
 • » Overijssel
 • » Noord-Holland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Groningen
 • » Gelderland
 • » Friesland
 • » Flevoland
 • » Drenthe