ZorgPortaal.nl
Verzorgende IG

Omschrijving:

Als verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) verleen je zorg en ondersteuning aan zorgvragers en begeleidt hen bij het huishouden, wonen en welzijn. Je inventariseert de wensen en mogelijkheden en schrijft zelfstandig een zorgplan. Je assisteert bij persoonlijke basiszorg (wassen, opname van voeding en vocht, etc.), je voert verpleegtechnische handelingen uit en je begeleidt bij emotionele- en gedragsproblemen.

Je werkt zelfstandig en stemt de zorg af met andere disciplines, zoals helpenden zorg & welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal agogisch werkers.
Je werkt in laag tot gemiddeld complexe situaties, waarbij de gezondheidstoestand van de zorgvrager doorgaans weinig wisselt. Je werkt in voorspelbare, niet-levensbedreigende situaties, maar kunt wel te maken krijgen met veranderingen in de zorgvraag, waarop je moet reageren.

De specialisatie die je kiest, bepaalt waar je terecht komt.

Waar kun je met dit diploma aan de slag?
• In verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg
• In de gehandicaptenzorg
• In de geestelijke gezondheidszorg
• In de kraamzorg

Jouw kwaliteiten
Je inventariseert wat de zorgvragers nodig hebben en wat zij van jou verwachten. Je kunt je in hen inleven en toont respect voor hen. Je kunt met mensen omgaan en met hen communiceren. Je houdt je aan de beroepscode, de normen en waarden, de visie en de richtlijnen van de instelling waar je werkt. Je stimuleert de zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Je kunt een inschatting maken van zijn mogelijkheden en neemt geheel of gedeeltelijk werkzaamheden over als dat nodig is. Je weet hoe je jouw kennis en vaardigheden moet toepassen. Je kunt systematisch en resultaatgericht werken en samenwerken met de naasten van de zorgvrager en collega's. Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken als je aan het werk bent.

Je bent ge๏nteresseerd in mensen met verschillende soorten bestaans- en gezondheidsproblemen en eventuele gedragsproblemen. Ook heb je belangstelling voor medische kwesties. Je wilt graag een verantwoordelijke baan en kunt werken onder tijdsdruk.

De volgende werkprocessen komen in deze opleiding naar voren:
• Je stelt het zorgplan op
• Je ondersteunt bij persoonlijke basiszorg
• Je biedt palliatief-terminale zorg
• Je ondersteunt bij huishouden en wonen
• Je voert verpleegtechnische handelingen uit
• Je monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
• Je geeft voorlichting, advies en instructie
• Je hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
• Je verleent zorg en ondersteuning in ้้n specifieke branche
• Je begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid
• Je begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied
• Je begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied
• Je begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Meerdere opties
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Accreditatie door: Onderwijsinspectie
Branches:
 • » Ziekenhuis
 • » Verpleeghuis / verzorgingshuis
 • » Thuiszorg
 • » In opleiding
 • » GGZ
 • » Anders
Aandachtsgebieden:
 • » Zorgonderwijs
Doelgroepen:
 • » Welzijnwerker MBO/HBO
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
 • » Onderwijs en wetenschap
Regio's:
 • » Zuid-Holland
 • » Utrecht
 • » Overijssel
 • » Noord-Holland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Gelderland
 • » Friesland
 • » Flevoland
 • » Drenthe