ZorgPortaal.nl
Intern Auditeren

Omschrijving:

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Startdata:
10 april 2013
16 mei 2013
26 september 2013
17 oktober 2013

Persoonlijke kwaliteiten
Bepalen van uw persoonlijke communicatiekracht en belemmeringen.

Bepaling van de leerdoelen en de persoonlijke auditopdracht.

Krachtig en zeker overkomen
Persoonlijke uitstraling
Zelfvertrouwen en vitaliteit uitstralen

Documentatie gebruiken: hoe vertaalt u de eisen uit norm en organisatie naar de juiste vragen?
Methode om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden
Vertalen van de eisen naar essentiële interviewonderwerpen en –vragen
Tekortkomingen in de documentatie snel en eenvoudig ontdekken

Geheimen van een goed interview
Contact leggen uw auditee
Houding, kleding en stemgebruik
Efficiënt omgaan met uw energie tijdens het interview
Oefening nonverbale communicatie
Interactie met de auditee tijdens de audit zonder grip op het gesprek te verliezen
Omgaan met spanning
Omgaan met tegenwerking en ‘muiten’

Audit voorbereiden: hoe zorgt u voor draagvlak om aan een audit mee te werken?
Methode voor het krijgen van draagvlak bij managers en medewerkers
De audit plannen, aankondigen en de eerste afspraak maken
Het auditinterview voorbereiden en afstemmen met uw collega auditor

Gegevens verzamelen tijdens de audit: hoe krijgt u zonder moeite zicht op zaken die wel en niet op orde zijn?
Interviewtechnieken om een interview af te nemen met zelfvertrouwen en wederzijds respect
Stellen van de juiste vragen en snel en bondig verwerken van de antwoorden
De rode draad in het gesprek vaststellen en -houden
Draagvlak krijgen voor geconstateerde tekortkomingen
Auditresultaten met de auditee doornemen en vastleggen

Audittechniek
Stappenplan voor het soepel uitvoeren van audits

Audit uitvoeren
Audit houden en resultaten terugkoppelen

Auditrapportage maken: hoe zorgt u voor een heldere rapportage aan het management
Auditresultaten verwerken in een aantrekkelijke en heldere rapportage
Speerpunten formuleren voor verbeteracties

Doelgroep

Kwaliteitsfunctionarissen/managers en alle medewerkers die gevraagd zijn interne audits uit te voeren.Doel en opzet van de opleiding

De opleiding is erop gericht om

1-helder en duidelijk audits op te zetten, uit te voeren en de auditresultaten te verwerken in rapportages aan de directie, de kwaliteitsmanager of aan andere managers, zodat deze kan toetsen of het beleid het beoogde resultaat behaalt.

2-u te leren om uzelf verzekerd te presenteren en auditinterviews af te nemen en te rapporteren.


Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de praktijkopdrachten betekenen een studiebelasting van ca 3 – 5 uur per studiebijeenkomst.


Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld.


Methode
Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.Aanpak
De bijeenkomsten zijn afwisselend en stimulerend om ervaringen uit te wisselen. De zeer ervaren praktijkdocent begeleidt u tijdens de opzet en uitvoering van audits.

De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.


Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal


Wat zeggen anderen?
Aanbeveling voor de opleiding Intern auditeren.
Bij deze willen wij ons als kwaliteitsmedewerkers Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug even onze werkplek toelichten. De Landrijt, onderdeel uit van SVVE
De Archipel, ligt in de wijk Woensel in Eindhoven. Het is een verpleeghuis/woonvoorziening dat gespecialiseerde psychogeriatrische en psychiatrische behandeling en begeleiding aan zowel jongeren (tot 65 jaar) als ouderen geeft. Op het gebied van psychogeriatrie is De Landrijt hét kenniscentrum binnen de regio en in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe zorg- en behandelmethode één van de koplopers van Nederland.
In december vond er een externe audit plaats door het bureau Perspect in het kader van het bronzen keurmerk. Voor deze toetsing koos De Landrijt voor het inzetten van kwaliteitsmedewerkers.
In februari zijn wij gestart met de opleiding basiskwaliteitmanagement. Door deze opleiding werd de inhoud van de functie van kwaliteitsmedewerker duidelijk voor ons maar ook binnen De Landrijt.
Er is toen een duidelijke ommezwaai gekomen in onze werkwijze.
We zijn doelgerichter en via de cirkel van Deming gaan werken. Eenmaal aan het werk hadden wij de behoefte om meer kennis te vergaren over auditeren. Onze docent bood ons de opleiding “interne auditeren” aan via Ogive.

Onze ervaring over deze twee daagse opleiding zijn zeer positief. Voor ons was het een waardevolle aanvulling op de opleiding Basiskwaliteitmanagement.
Wij hebben in deze cursus, waar veel ruimte was voor praktijk, het volgende geleerd en ook leren toepassen in de praktijk: Persoonlijke uitstraling en presenteren Interviewvaardigheden Auditproces waaronder voorbereiden en toepassen en verwerken.
Het auditproces hebben we geheel onder begeleiding van onze docent binnen De Landrijt kunnen toepassen in de vorm van een Interne audit. Dit laatste heeft de theorie van de cursus versterkt.

Met name bij het uitwerken van een procedure en proces werden de zwakke plekken in onze organisatie zichtbaar. Ook het leren luisteren en op de juiste momenten inhaken en doorvragen tijdens de interviews was een hele leervolle ervaring. De interne audit die we samen met onze docent hebben uitgevoerd heeft een week voor de externe audit nog tot vele verbeteringen geleid.
Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug Kwaliteitsmedewerkers De Landrijt

Aanbeveling van de locatiedirecteur de heer P. Persoon
Als directeur van De Landrijt ben ik van mening dat de opleiding tot auditor welke door Ineke Dekkers en Liesbeth van Brug is gevolgd, een belangrijk impuls heeft gegeven aan het kwaliteitsbeleid van De Landrijt.
Zeker in combinatie met de basisopleiding kwaliteitsmanagement.
Dit heeft hun functioneren als kwaliteitsmedewerker naar een hoger niveau getild.
Hun inschakeling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het behalen van het Bronzen Keurmerk.
Doordat zij gedeeltelijk vrijgesteld waren om (proef) audits op de afdelingen uit te voeren, werd het bewustzijn om continue met kwaliteit in de weer te zijn, gestimuleerd. Vooral het cyclische werken en evalueren (cirkel van Deming) is als proces in de organisatie beter bekend geworden.
In de toekomst zal deze manier van werken en denken worden gecontinueerd en verder ontwikkeld.
P. Persoon Locatiedirecteur

Een erg goede cursus
De cursus kan ik van harte aanbevelen. Ik kon de kennis en ervaring uitstekend gebruiken in mijn werkzaamheden als kwaliteitsfunctionaris.
K. Groen

Maak uw keuze    
Aanvullende informatie
Soort opleiding: Dagopleiding
Big verplicht: Nee, BIG registratie is niet verplicht
Accreditatie door: V&VN, CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Branches:
 • » Ziekenhuis
 • » Verpleeghuis / verzorgingshuis
 • » Thuiszorg
 • » In opleiding
 • » GGZ
 • » Anders
Aandachtsgebieden:
 • » Zorgonderwijs
 • » Zorg voor verstandelijk gehandicapten
 • » Wetenschap
 • » Psychiatrie
 • » Management en beleid
 • » Kind en jeugdzorg
 • » Geriatrie
 • » Chronisch zieken
 • » Arbeid en CAO
 • » Anders
 • » Acute Zorg
Doelgroepen:
 • » Welzijnwerker MBO/HBO
 • » Verzorgenden en assisterende VMBO/MBO
 • » Verpleegkundige, MBO
 • » Verpleegkundige, HBO / WO
 • » Paramedici
 • » Onderwijs en wetenschap
 • » Beleidsmaker/management
 • » Anders
Regio's:
 • » Zuid-Holland
 • » Zeeland
 • » Utrecht
 • » Overijssel
 • » Noord-Holland
 • » Noord-Brabant
 • » Limburg
 • » Groningen
 • » Gelderland
 • » Friesland
 • » Flevoland
 • » Drenthe
 • » Buitenland
 • » Belgie